Opći uvjeti korištenja

Posljednja izmjena: 12.01.2024.

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Javna ustanova Centar za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture, Savska cesta 28, Zagreb, OIB: 40477323596, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 081549891 (dalje u tekstu: ''Centar'' ili ''mi'') registrirana je za obavljanje djelatnosti u kulturi te organiziranje aktivnosti i manifestacija u realizaciji javnih potreba u kulturi od interesa Grada Zagreba te putem web stranice www.noviprostorikulture.hr i drugih web stranica odnosno podstranica pojedinih projekata kojima Centar upravlja (dalje u tekstu: ''Stranica'') omogućava svojim posjetiteljima informirati se o aktivnostima Centra. Centar na Stranici ne nudi proizvode niti pruža usluge, već isključivo bez novčane naknade informira posjetitelje Stranice o svojim aktivnostima.

1.2. Pristupanjem i korištenjem Stranice prihvaćate ove Opće uvjete korištenja (dalje u tekstu: ''Uvjeti'') i sva druga pravila objavljena na Stranici, a naročito Pravila privatnosti. Imamo pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete i druga pravila. Navedene promjene stupaju na snagu danom objave na Stranici. Nastavljanjem korištenja Stranice pristajete na opisane promjene, stoga savjetujemo povremene provjere.

1.3. Fer pristup prema posjetiteljima Stranice dio su našeg djelovanja te stoga ovim Uvjetima uređujemo pravila vezana za korištenje Stranice. Imate li bilo kakva pitanja o Uvjetima ili drugim pravilima na Stranici slobodno nam se obratite na info@noviprostorikulture.hr.


2. PRISTUP STRANICI

2.1. Stranicu može koristiti i njezin sadržaj pregledavati svaka poslovno sposobna osoba (dalje u tekstu: ''Korisnik'' ili ''vi''). Stranica ne omogućava registraciju korisničkog računa. Ako ste maloljetni ili nemate poslovnu sposobnost postupamo sukladno primjenjivim propisima, što može uključivati dodatne zahtjeve kao što su suglasnost roditelja, zakonskog zastupnika djeteta ili druge radnje.

2.2. Prilikom korištenja Stranice prikupljamo određene osobne podatke sukladno našim Pravilima privatnosti. Ako je primjenjivo, Korisnik se na Stranici obvezuje unijeti točne i potpune podatke. Odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka snosi Korisnik.


3. SADRŽAJ I KORIŠTENJE STRANICE

3.1. Imamo pravo u svako doba bez prethodne najave promijeniti, odgoditi, ograničiti pristup ili ukinuti Stranicu ili bilo koji dio Stranice. Imamo pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja Stranice kako bismo osigurali poštivanje ovih Uvjeta i primjenjivih propisa. Imamo pravo Korisniku uskratiti daljnje korištenje Stranice te poduzeti druge prikladne mjere ako Korisnik krši ove Uvjete, druga pravila Stranice, važeće propise ili na drugi način onemogućava rad Stranice.

3.2. Korištenjem Stranice dajemo vam ograničeno, neisključivo, neprenosivo i opozivo pravo korištenja sadržaja Stranice u isključivo osobne svrhe pojedinog Korisnika, sve sukladno ovim Uvjetima i drugim pravilima Stranice. Korištenjem Stranice Korisnik prihvaća odgovornost za sve radnje poduzete na Stranici i u vezi sa Stranicom. Obveza Korisnika je koristiti Stranicu u skladu s ovim Uvjetima, drugim pravilima Stranice, primjenjivim propisima te općim načelima morala. Naročito se Korisnik obvezuje da neće koristiti Stranicu kako bi naštetio trećim osobama, obavljao nezakonite ili neovlaštene radnje ili prekršio bilo koji važeći propis.

3.3. Sadržaj na Stranici može biti prikazan fotografijama i popratnim tekstom koji su instruktivne naravi.


4. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

4.1. Urednički sadržaj Stranice naše je vlasništvo. Svi sadržaji na Stranici uključujući i audio-vizualna djela, kolumne, intervjue i druga autorska djela zaštićeni su pravima intelektualnog vlasništva te se ne smiju objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja tih prava. Korisnik osobito nema pravo skidati podatke, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati ili na bilo koji drugi način mijenjati sadržaj Stranice, prikazana audio-vizualna djela, kolumne, intervjue i druga autorska djela.

4.2. Objavom ili dostavom vašeg sadržaja na Stranici dajete nam pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. Imamo pravo takav sadržaj objavljivati, reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na vaše osobne podatke.


5. ODGOVORNOSTI

5.1. Obvezni ste samostalno si osigurati sve tehničke uvjete kako biste mogli koristiti Stranicu, kao što su prikladan uređaj, software i pristup Internetu.

5.2. Pristup Stranici povremeno može biti nedostupan zbog održavanja Stranice ili uvođenja novih sadržaja na Stranici. Takve okolnosti nastojat ćemo ukloniti u najkraćem mogućem roku. Ne odgovaramo za eventualne štete nastale Korisniku zbog tehničkih problema, radnji pružatelja telekomunikacijskih usluga, funkcionalnosti sustava kojima upravljaju treće osobe niti za druge okolnosti koje su izvan naše kontrole. Stranica može sadržavati podatke i linkove na web stranice trećih osoba. Nemamo mogućnost nadzora nad navedenim stranicama niti odgovaramo za točnost, potpunost i dostupnost sadržaja niti za proizvode i usluge na stranicama trećih osoba.

5.3. Do najveće mjere dopuštene primjenjivim propisima ne odgovaramo za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Korisniku u vezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na Stranici.

5.4. U slučaju bilo kakvih zahtjeva za naknadu štete trećih osoba, vezano za sadržaj koji ste dostavili te za radnje koje ste poduzeli ili propustili poduzeti, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od nas, te nadoknaditi nam sve troškove proizašle iz takvih zahtjeva trećih osoba.


6. PRIGOVORI KORISNIKA

6.1. Na odnose između Centra i Korisnika primjenjuju se propisi Republike Hrvatske.
6.2. Korisnik ima pravo na prigovor zbog bilo kojeg razloga vezanog za ispunjavanje ovih Uvjeta ili ako je predviđeno posebnim propisima. Prigovor se upućuje na e-mail info@noviprostorikulture.hr ili pisanim putem na adresu naznačenu u članku 1.1. ovih Uvjeta. Na zaprimljeni prigovor ćemo odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja urednog prigovora.

Klikom na “Prihvati sve kolačiće” pristajete na pohranjivanje kolačića na vaš uređaj radi poboljšanja navigacije web-mjesta, analize korištenja web-mjesta i pomoći u našim marketinškim naporima. Pročitajte naša  Pravila privatnosti za više informacija.