Pravila privatnosti

Posljednja izmjena: 12.01.2024.


1. UVODNE ODREDBE

1.1. Javna ustanova Centar za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture, Savska cesta 28, Zagreb, OIB: 40477323596, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 081549891, kao voditelj obrade osobnih podataka, u svojem se poslovanju zauzima za zaštitu privatnosti i osobnih podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 - GDPR te odredbama drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

1.2. Ova Pravila privatnosti (dalje u tekstu: ''Pravila'') primjenjuju se na svaku osobu čiji se osobni podaci obrađuju tijekom posjete ili korištenja Stranice. Odredbe o korištenju Stranice nalaze su u našim Općim uvjetima korištenja. Kratice koje se koriste u ovim Pravilima imaju isto značenje kao u Općim uvjetima korištenja.

1.3. Ovim Pravilima pružamo jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka te omogućavamo jednostavan nadzor i upravljanje osobnim podacima. Predmet ovih Pravila postupanje je s osobnim podacima Korisnika prilikom posjete i korištenja web stranice www.noviprostorikulture.hr i drugih web stranica odnosno podstranica pojedinih projekata kojima Centar upravlja. Pridržavamo pravo u svako doba jednostrano izmijeniti ova Pravila. Na Stranici se uvijek nalazi važeća verzija ovih Pravila. Korištenjem Stranice odnosno prihvaćanjem Općih uvjeta korištenja suglasni ste i s ovim Pravilima.


2. PRAVNI TEMELJ I SVRHA OBRADE 

2.1. Centar obrađuje osobne podatke Korisnika u svojstvu posjetitelja Stranice u sljedećim slučajevima:- kontakt Korisnika putem e-maila ili broja telefona koji se nalaze na Stranici. Tada e-mail Korisnika koristimo u svrhu informiranja Korisnika o aktivnostima Centra i sadržajima koji se nalaze na Stranici. Osnova obrade osobnih podataka jest legitiman interes. Druge osobne podatke koje Korisnik svojevoljno da ovim putem, kao što su primjerice ime i prezime ili broj telefona, ne obrađujemo ako nije nužno za ovu svrhu;- pretplata Korisnika na naš newsletter. Tada e-mail Korisnika koristimo za povremeno slanje obavijesti o aktivnostima Centra i novostima koje se nalaze na Stranici. Osnova po kojoj se osobni podaci prikupljaju jest privola koja se daje označavanjem polja kvačicom;- interakcija s Korisnicima na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i dr.). Tada možemo imati uvid u podatke kao što su ime i prezime Korisnika te osobni podaci dani u reakcijama, komentarima, porukama i slično. Koristimo društvene mreže kako bismo odgovorili na upite Korisnika i kako bi obavijestili Korisnike o novostima u radu. Ovisno o svrsi obrade, osnova obrade osobnih podataka jest legitiman interes ili privola Korisnika;

2.2. Centar će ukloniti obrađene osobne podatke prestankom osnove za njihovu obradu.


3. DIJELJENJE I RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

3.1. U funkcioniranju Stranice koristimo vanjske pružatelje usluga. Na Stranici koristimo alate Google Analytics i Facebook Pixel u svrhu praćenja internet statistike, pregleda sadržaja, korištenja Stranice i marketinga. Za naš newsletter koristimo platformu Mailchimp. Naša Stranica može sadržavati sadržaj platformi Youtube i Vimeo putem ugrađenog linka (embedded link). Centar ne dijeli vaše podatke s navedenim osobama, već Korisnik s istima samostalno stupa u odnos u tijeku korištenja Stranice.

3.2. Dijelimo osobne podatke s trećim osobama samo kada je to potrebno radi izvršenja sklopljenog ugovora ili ako se radi o zakonskim obvezama Centra. Centar može dijeliti osobne podatke Korisnika s trećim osobama u skladu s ugovornim obvezama prema suugovarateljima Centra ako postoji legitimni interes Centra, i odnosi se primjerice na stručne savjetnike, računovodstvo, pružatelje IT usluga, odvjetnike i kurirske službe. Centar može dijeliti osobne podatke i s nadzornim tijelima, sudovima ili državnim agencijama kada je takvo dijeljenje podataka propisano zakonom. Ako je dopušteno, Centar će tada poduzeti sve razumne napore kako bi Korisniku uputio prethodnu obavijest o takvom dijeljenju osobnih podataka. Prikupljeni osobni podaci neće biti dostupni trećim osobama u svrhu ponude proizvoda i usluga trećih strana, osim ako Korisnik da privolu u tu svrhu.

3.3. Prikupljene osobne podatke čuvamo dok postoji osnova za obradu određene kategorije osobnih podataka, primjerice do povlačenja privole. Osobne podatke u potpunosti brišemo iz svih sustava pohrane najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka osnove za obradu i čuvanje, odnosno kasnije ako je posebnim propisima određena obveza čuvanja navedenih podataka.


4. PRIKUPLJANJE OPĆIH PODATAKA

4.1. Stranica prikuplja opće podatke kada Korisnik ili automatizirani sustav pristupe Stranici i sprema ih na server u vidu log datoteka. Navedeni opći podaci obuhvaćaju: (a) tip i verzija preglednika, (b) operacijski sustav (c) internet stranica s koje se pristupa Stranici (tzv. preporučitelji), (d) podstranica, (e) datum i vrijeme pristupanja Stranici, (f) IP adresa, (g) pružatelj internetske usluge i (h) drugi slični podaci koji se mogu koristiti u slučaju napada na informacijski sustav.

4.2. Pri korištenju navedenih općih podataka ne izvlačimo zaključke o Korisniku. Suprotno tome, opći podaci su potrebni kako bi se (a) optimizirao sadržaj Stranice, (b) osigurala dugotrajna sposobnost sustava i internet Stranice, (c) pružila potrebna pomoć državnim tijelima u slučaju kaznenog progona zbog cyber-napada. Stoga Stranica analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički s ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka, te kako bi osigurala optimalnu razinu zaštite svih prikupljenih osobnih podataka koje obrađuje.


5. KOLAČIĆI

5.1. Kolačići su male tekstualne datoteke koje Stranica pohranjuje na računalo ili drugi uređaj Korisnika. Prostor lokalne pohrane preglednika se upotrebljava u iste svrhe kao i kolačići te se odredbe u ovom odjeljku koje se odnose na kolačiće primjenjuju i na lokalnu pohranu.

5.2. Kolačići su neophodan dio načina rada Stranice. Glavna je svrha kolačića koje Stranica koristi poboljšanje vašeg iskustva pregledavanja. Na primjer, upotrebljavaju se da zapamte vaše postavke dok pregledavate Stranicu te pri budućim posjetima Stranice. Informacije koje prikupe kolačići nam također omogućuju poboljšanje Stranice procjenom količine i obrazaca upotrebe, primjerenosti Stranice pojedinačnim potrebama Korisnika, bržim pretragama itd. Na temelju privole Korisnika možemo koristiti kolačiće, oznake i slične alate u svrhu prikaza oglasa temeljeno na analizi vaših navika pregledavanja Stranice.

5.3. Informacije pohranjene u kolačićima upotrebljavamo isključivo mi, osim onih koji su opisani kao kolačići trećih strana, a njih upotrebljavaju i njima upravljaju treće osobe radi pružanja usluga koje mi zatražimo da bismo poboljšali svoj sadržaj i iskustvo Korisnika prilikom pregledavanja Stranice. Kolačići trećih strana uglavnom se upotrebljavaju da bi se pribavila statistika pristupa.

5.4. Kada kolačići ne prikupljaju osobne podatke kojima se nedvojbeno može utvrditi identitet Korisnika, nećemo tražiti vašu privolu za pohranu kolačića.

5.5. Možete u svako doba ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće pohranjene sa Stranice promjenom konfiguracije vašeg preglednika. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama i postavkama preglednika kojim se koristite te na: www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu.


6. SIGURNOST

6.1. Koristimo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere radi zaštite vaših osobnih podataka. Naše se sigurnosne mjere kontinuirano unapređuju sukladno tehnološkom razvoju.


7. PRAVA KORISNIKA

7.1. Omogućavamo Korisnicima lako i transparentno upravljanje osobnim podacima putem sljedećih prava:- pravo u svakom trenutku povući danu privolu slanjem e-maila s naznakom ''Uskrata privole'' uz navođenje koja se privola povlači. Privola za slanje newslettera može se povući i otkazivanjem prijave na newsletter na dnu svakog newslettera;- pravo dobiti potvrdu koje osobne podatke Korisnika obrađujemo i pristup osobnim podacima koje obrađujemo slanjem e-maila s naznakom ''Pristup podacima'';- pravo zahtijevati da ispravimo ili dopunimo osobne podatke ako su netočni ili nepotpuni;- pravo zatražiti brisanje osobnih podataka ako više nisu nužni u svrhe u koje ih obrađujemo;- pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te pravo zatražiti izravan prijnos tih podataka drugom voditelju obrade, ako je primjenjivo i tehnički izvedivo;- pravo zatražiti ograničenje daljnje obrade, ako je primjenjivo;- pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, ako je primjenjivo, i pravo na pritužbu nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Molimo sve Korisnike da se prije eventualnog obraćanja Agenciji prvo obratite nama jer želimo u dobroj vjeri izravno riješiti svaku moguću situaciju vezanu za zaštitu osobnih podataka, pri tome u cijelosti poštujući prava Korisnika. 

7.2. Svoja prava možete ostvarivati slanjem e-maila na info@noviprostorikulture.hr ili slanjem pošte na našu adresu naznačenu u ovim Pravilima, s naznakom prava koje ostvarujete.

Klikom na “Prihvati sve kolačiće” pristajete na pohranjivanje kolačića na vaš uređaj radi poboljšanja navigacije web-mjesta, analize korištenja web-mjesta i pomoći u našim marketinškim naporima. Pročitajte naša  Pravila privatnosti za više informacija.